WWW.OUDERBIJDRAGE-AMS.NL

 

Het schooljaar is inmiddels alweer over de helft. We informeren wij u graag over de ouderbijdrage van de AMS voor het schooljaar 2018/2019.

                                                                                                                                                        

De ouderbijdrage heeft tot doel voorzieningen te bekostigen die de overheid niet of in onvoldoende mate vergoedt. Dit moeten wel voorzieningen zijn die erop gericht zijn de identiteit en de kwaliteit van het Montessorionderwijs te waarborgen of om extra activiteiten te kunnen organiseren. Juist deze bijdrage maakt en heeft gemaakt dat de AMS echt een Montessorischool is en kan blijven.

 

Voor het beheer en de inning van de ouderbijdrage is de Stichting tot steun van de Arnhemse

Montessorischool (StAM) verantwoordelijk. Op basis van de ingeleverde begroting, het aantal leerlingen en onze beschikbare middelen, hebben wij de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019 wederom vastgesteld op € 110,-- per kind.

 

Hoewel de ouderbijdrage formeel vrijwillig is, willen wij benadrukken dat deze niet vrijblijvend is. Zonder uw bijdrage kan de school niet functioneren zoals u dat gewend bent.


Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw ouderbijdrage zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 maart as. te voldoen, via bovenstaande / onderliggende menu te voldoen. De verdere betaling zal dan verlopen via instructie op het scherm.